Knihovna poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

- informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
- informace z oblasti veřejné správy,
- ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
- přístup k vnějším informačním zdrojům (internetovým databázím)

V knihovně je možné využít veřejný přístup k internetu.

Knihovna nabízí rozvoz a svoz knih přímo domů pro čtenáře se zdravotními problémy, vždy ve středu dopoledne. Objednávka na tel. č. 371 793 400 nebo 725 125 338.

Pořádáme různé akce a výstavy, ke kterým slouží malý společenský sál v budově knihovny.

Sál je možno také pronajmout k pořádání školení, přednášek, jednání a kulturních akcí - kapacita sálu 100 lidí, při stolovém uspořádání 80 lidí. Možnost ozvučení sálu a dataprojekce.

Informace o cenách a poplatcích viz Ceník