pasovani 00V letošním roce se naše knihovna poprvé zúčastnila projektu s názvem "Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčky 2021/2022". Děti navštívily naši knihovnu, kde se seznámily s chodem knihovny a vyrobily si krásné záložky do knížek.

Dne 14. června proběhlo v malém sále Společenského domu slavnostní pasování na čtenáře naší knihovny, kde pan starosta Jiří Hahner pasoval prvňáčky na čtenáře a šerpu s gratulací předal dětem i pan ředitel ZŠ Karla Vokáče ve Strašicích Mgr. Martin Straka.

pasovani 01pasovani 02

Všichni pasovaní čtenáři dostali členské průkazky do knihovny, krásnou knížku, pamětní list a malou sladkost jako poděkování za to, že už jsou čtenáři. Naši malí čtenáři nám namalovali krásné obrázky, ze kterých jsme připravili výstavu v naší knihovně pod názvem „Veselá abeceda“. Tato výstava je přístupná v otevírací době knihovny.

Kloudová Eva